Terug

Blauwe bremraap

Blauwe bremraap is een plantensoort die op duizendblad (een andere plant) parasiteert en prachtig blauw bloeit in juni en juli. In tegenstelling tot haar waardplant (*) is blauwe bremraap zeer zeldzaam. Deze plant groeit enkel op kalkrijke bodem, en komt in Vlaanderen vooral voor in duingraslanden.

(*) Een waardplant is een plant waar een dier of andere plant zijn voedingsstoffen uit haalt. Zonder de waardplant kan het dier of plant vaak niet overleven.