TerugJe behaalde /. Dat is %.
Welke van deze planten is een woekerplant afkomstig uit een ander werelddeel? Kies één antwoord.
 • De mahonie

 • De blauwe zeedistel

 • Het duinviooltje

 • De parnassia


De mahonie is afkomstig uit Noord-Amerikaanse sparrenbossen. Hij werd hier ingevoerd als sierplant, maar nu woekert hij in onze duinen.

Welke van deze planten is een woekerplant afkomstig uit een ander werelddeel? Kies één antwoord.
 • De duingentiaan

 • De gelobde maanvaren

 • De rimpelroos

 • Het rond wintergroen


De rimpelroos komt van nature voor in Noordoost-China, Japan, Korea en Zuidoost-Siberië. Hij werd hier ingevoerd als sierplant, maar nu woekert hij in onze duinen.

Welke beweringen over de uitheemse boksdoorn zijn waar? Kies één of meerdere antwoorden.
 • Hij levert giftige bessen. Eén bes brengt je al in het ziekenhuis.

 • Hij verrijkt onze natuur en past mooi tussen de inheemse planten.

 • Hij is te koop in tuincentra.

 • Hij is familie van de aardappel en de tomaat

 • Hij is een gevaar voor de inheemse duinnatuur. Hij overwoekert alles met doornige struiken.


De boksdoorn is niet giftig. Hij levert zelfs eetbare gojibessen, maar hij vormt wel een bedreiging voor onze eigen duinnatuur.

Welke duindieren worden door uitheemse woekerplanten bedreigd? Kies één of meerdere antwoorden.
 • De rugstreeppad

 • De zilvermeeuw

 • De inheemse duingiraf

 • De heivlinder


De leefomgeving van de rugstreeppad en de heivlinder worden overwoekerd, waardoor deze typische duindieren het moeilijk krijgen. De zilvermeeuw en de duingiraf redden zich wel.

Welke beweringen over de uitheemse rimpelroos zijn waar? Kies één of meerdere antwoorden.
 • Hij levert giftige vruchten. Eén bottel brengt je al in het ziekenhuis.

 • Hij verrijkt onze natuur en past mooi tussen de inheemse planten.

 • Hij is te koop in tuincentra.

 • Hij is familie van de tuinroos.

 • Hij is een gevaar voor de inheemse duinnatuur. Hij overwoekert alles met dichte struiken.


De rimpelroos is niet giftig. Hij levert dan wel geurende bloemen en rozenbottels, toch vormt hij een bedreiging voor onze eigen duinnatuur.

Hoe komen ongewenste woekerplanten in de duinen terecht? Kies één of meerdere antwoorden.
 • Ze ontsnappen uit nabije tuinen en plantsoenen via wortels.

 • Via de uitwerpselen van vogels die zaadjes kunnen bevatten.

 • Ze worden bewust aangeplant om de wilde duinnatuur op te vrolijken.

 • Hun zaadjes waaien met de wind mee uit tuinen en plantsoenen.

 • Via onbeheerd tuinafval komen plantendelen en zaden in de duinen terecht.


Woekerplanten worden niet bewust aangeplant in de duinen, maar ze verspreiden zich op verschillende manieren via zaden, wortels en plantendelen.

Wat zal LIFE DUNIAS doen om de woekerplanten te bestrijden? Kies één of meerdere antwoorden.
 • De woekerplanten met wortel en al verwijderen door middel van graafwerken.

 • Een communicatiecampagne voeren om mensen te informeren en sensibiliseren voor het probleem.

 • De verkoop van buitenlandse woekerplanten in tuincentra verbieden.

 • Enkel de belangrijkste natuurgebieden aanpakken.


LIFE DUNIAS zal de woekerplanten hoofdzakelijk uitgraven met behulp van kranen. Het liefst ziet LIFE DUNIAS dat er geen woekerplanten meer worden verkocht, maar daar kan het zelf helaas niets tegen doen. LIFE DUNIAS beperkt zich niet tot bepaalde gebieden, maar wil daarentegen alle duingebieden aan de gehele kustlijn vrijmaken van woekerplanten. Via een uitgebreide communicatiecampagne informeert en sensibiliseert LIFE DUNIAS mensen voor het probleem.

Na hoeveel tijd herstelt de duinnatuur zich nadat de ongewenste woekerplanten verwijderd zijn? Kies één of meerdere antwoorden.
 • Meteen na de werken profiteren dieren zoals de bastaard-zandloopkever of de heivlinder al van het nieuwe kale duinlandschap.

 • In functie van regen, zon en wind begint de natuur zich te herstellen binnen het jaar.

 • Je zal zeven jaar geduld moeten hebben. Pas dan begint de natuur zich langzaam te herstellen.

 • Nooit, je zal altijd zien waar de graafmachine geweest is.


De natuur herstelt zich razendsnel, zeker in een duinenlandschap. Zelfs het schijnbaar kale zand na de werken heeft natuurwaarde. Sommige inheemse planten en dieren zullen er zelfs meteen na de werken al te vinden zijn.

LIFE DUNIAS loopt de gehele kustlijn af, dus alle duingebieden aan de Oostkust, de Middenkust en de Westkust. Een enorme klus. Het startschot werd gegeven in 2022. Wanneer zullen de graafwerken klaar zijn? Kies één antwoord.
 • In 2027

 • In 2032

 • In 2037

 • In 2042


LIFE DUNIAS is ambitieus. De werken zijn niet min, maar toch is de ambitie om op vijf jaar de hele kust vrijmaken van de ongewenste woekerplantens. Uiteraard komt er ook nog nazorg bij kijken.

Wat kan je zelf allemaal doen om de problematische woekerplanten mee te bestrijden? Kies één of meerdere antwoorden.
 • Geen woekerplanten in de eigen tuin planten.

 • Vermijden dat tuinafval in de natuur terechtkomt.

 • Ongewenste woekeraars leren herkennen en ze melden via ObsIdentify of waarnemingen.be.

 • Foto’s delen van woekerplanten op de sociale media onder #woekerplant.

 • Niet schrikken van zwaar materiaal in de duinen, ze zijn er om de natuur te helpen.


Je kan alle vijf doen! Neem actie en zorg dat ongewenste woekerplanten onze duinen niet bedreigen.