TerugJe behaalde /. Dat is %.
Waarom vormen woekerplanten een probleem in onze Vlaamse kustduinen? Kies één of meerdere antwoorden.
 • Ze hebben hier geen natuurlijke vijanden, waardoor ze ongeremd kunnen groeien.

 • Ze wijzigen de biologische samenstelling van de duinbodems.

 • Hun bladeren kapen al het zonlicht en versmachten de inheemse planten.

 • Hun wortels zijn zeer sterk en lopen vaak ondergronds uit, waardoor ze zich zeer snel kunnen verspreiden.

 • De nectar van sommige planten is schadelijk voor de inheemse duindieren.


De nectar van de uitheemse woekerplanten vormen een minder groot probleem voor onze inheemse duinnatuur. Hun gebrek aan natuurlijke lokale vijanden, hun sterke wortels en hun dichte bladerdak daarentegen wel. Dit zorgt ervoor dat ze ongeremd kunnen groeien ten koste van de inheemse planten. Daarnaast wijzigen ze de biologische samenstelling van de duinbodems, wat niet ten goede komt van de inheemse duinnatuur.

Welke van deze woekerplanten mogen in Europa niet langer verkocht worden? Kies één of meerdere antwoorden.
 • De mahonie

 • De boksdoorn

 • De hemelboom

 • De rimpelroos

 • De struikaster


Sinds 2016 is er een Europees verbod op het bezit, de handel, de kweek, het transport en de import van de struikaster. Voor de hemelboom is dit verbod er sinds 2019. Voor de mahonie, de boksdoorn en de rimpelroos bestaat zo’n verbod momenteel helaas nog niet.

Welke van deze inheemse duinplanten hebben te lijden onder de druk van de woekerplanten? Kies één of meerdere antwoorden.
 • De duingentiaan

 • Het helmgras

 • De blauwe zeedistel

 • De walstrobremraap


Alle inheemse planten worden bedreigd door uitheemse woekerplanten, zelfs het helmgras.

Welke van deze inheemse dieren krijgen het moeilijk door woekerplanten? Kies één of meerdere antwoorden.
 • De heivlinder

 • De zilvermeeuw

 • De rugstreeppad

 • De bastaardzandloop-

  kever

 • De duinsabelsprinkhaan


De zilvermeeuw is geen typische duinbewoner en ondervindt nauwelijks last van de woekerplanten. Echte duinbewoners zoals de duinsabelsprinkhaan, de rugstreeppad, de bastaardzandloopkever en de heivlinder worden wel bedreigd, onder andere door de aantasting van hun leefomgeving en het verdwijnen van hun geliefkoosde planten.

In welk type duinen treffen we de meeste orchideeën aan? Kies één antwoord.
 • Duinbossen

 • Vochtige duinpannes

 • Stuifduinen

 • Duinstruwelen


De grootste aantallen en meeste soorten orchideeën treffen we aan in vochtige duinpannes.

Welk duintype is de typische leefomgeving van de rugstreeppad? Kies één antwoord..
 • Duinbossen

 • Vochtige duinpannes

 • Stuifduinen

 • Duinstruwelen


Vochtige duinpannes zijn de favoriete duinomgeving van de rugstreeppad.

Hoe zien de bessen er uit van de inheemse duindoorn? Kies één antwoord.

De duindoorn heeft oranje bessen. De drie andere bessen zijn van woekerplanten: de ronde rode zijn van de dwergmispel, de blauwe van de mahonie en de ovale rode van de boksdoorn.

Welke van deze tropische planten hebben ondertussen ook hun weg gevonden naar de Vlaamse kustduinen? Kies één of meerdere antwoorden.
 • De monstera of gatenplant

 • De yucca

 • De palmboom

 • De cactusvijg


Voorlopig heeft enkel de yucca zich in onze duinen gevestigd, onder meer in Oostduinkerke. Van de monstera, de palmboom en de cactusvijg blijft de inheemse duinnatuur voorlopig gespaard.

Waarom zet LIFE DUNIAS kranen in om de woekerplanten te verwijderen? Kies één of meerdere antwoorden.
 • Het is de meest efficiënte manier, zeker op de langere termijn.

 • Het is de goedkoopste manier.

 • Het is de enige manier om de planten doeltreffend te verwijderen zonder het gebruik van pesticiden.

 • Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er niet genoeg wieders.


Met kranen en graafmachines kunnen de woekerplanten met wortel en al verwijderd worden. Dit is zeker niet de goedkoopste manier, maar wel de enige om het gebruik van schadelijke pesticiden te vermijden. Met wieders is deze ambitieuze klus hoe dan ook onbegonnen werk.

Hoe kun je ongewenste woekerplanten mee helpen bestrijden? Kies één of meerdere antwoorden.
 • Ze opsporen in de duinen en registreren via waarnemingen.be of de ObsIdentify-app.

 • Ik kan zelf niets doen, behalve erop vertrouwen dat LIFE DUNIAS het klusje zal klaren.

 • Ze fotograferen en met #woekerplant delen op de sociale media.

 • Vermijden dat mijn tuinafval in de vrije natuur terecht komt.


Je kan op verschillende manieren helpen. Door ze te registreren via waarnemingen.be of de ObsIdentify-app weet LIFE DUNIAS waar er werk aan de winkel is. Door ze te fotograferen en op de sociale media te posten zorg je er mee voor dat meer mensen op de hoogte worden gebracht van het probleem. Door geen tuinafval in de vrije natuur terecht te laten komen vermijd je dat woekerplanten er wortel schieten.